Personvern

Ditt personvern er viktig for oss i Hudhelse. I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger som vi innhenter, hvilke data vi samler inn og hvilke rettigheter du har når du bruker nettsiden vår. Personvernerklæringen er utarbeidet i henhold til GDPR – EUs forordning om personvern. Den gjelder bruk av Colorescience Nordic webshop og informasjon du legger igjen her.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Hudhelse AS. Kontaktinformasjonen til Hudhelse AS er:

Adresse: Løkkeåsveien 3, 1337 SANDVIKA

E-post: mail@hudhelse.no

Telefon: +47 67 54 03 44

Organisasjonsnr.: 979 962 231

 

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte mail@hudhelse.no

Formål med behandlingen av personopplysninger

Vi behandler navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, og hva som er kjøpt for å kunne håndtere og registrere dine kjøp og eventuell oppfølging og for å gi deg som kunde service. Denne behandlingen skjer på grunnlag av kjøpsavtalen med deg og behandlingen er nødvendig, og vi har en berettiget interesse i å følge opp kundeforholdet med deg.

Vi behandler navn og e-postadresse når du registrerer deg som bruker og eventuelt oppdaterer din bruker.

 

Hva brukes dine personopplysninger til?

  • For å opprette og håndtere din personlige brukerkonto
  • For behandling av bestillinger i nettbutikken
  • For å sende informasjon om forsendelser
  • For å gi din klinikk innsyn i dine bestillinger

 

Deles dine personopplysninger?

Vi deler dine personopplysninger med våre leverandører for transport, samt din klinikk. Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

I den grad Hudhelse AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne, har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

 

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss på den kontaktinformasjon som vi har angitt over. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

 

Klageadgang

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

subscribe